autor strony: Tomasz Horemski
Logowanie    Kontakt    Komunikaty Klubowe    Sprzedaż wysyłkowa
Strona główna -                                                                                                                                                                                      Zawody przez nas organizowane
..............................................................................................................................................................................................................................

ZDJĘCIA:

2017-05-01, Śrem2017-05-01, Śrem
Otwarta Liga Spławikowa
Otwarta Liga Spławikowa
2017-05-01, Śrem                     

GRUPA WĘDKARZY KTÓRYM WĘDKARSTWO SPORTOWE „LEŻY NA SERCU” POSTANOWIŁA ZORGANIZOWAĆ CYKL ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH ROZGRYWANYCH ZGODNIE Z ZASADAMI ORGANIZACJI SPORTU KWALIFIKOWANEGO ORAZ REGULAMINEM AMATORSKIEGO POŁOWU RYB.

CYKL ROZGRYWEK BĘDZIE NOSIŁ NAZWĘ OTWARTEJ LIGI SPŁAWIKOWEJ .

PONIŻEJ REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK, TERMINARZ ORAZ PLAN ZAWODÓW. ZAWODY ROZGRYWANE BĘDĄ W CYKLU 4 TUR.

REGULAMIN ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH OTWARTEJ LIGI SPŁAWIKOWEJ (OLS)

Zawody są rozgrywane z wykorzystaniem obowiązujących przepisów zawartych w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW. OLS składa się z cyklu czterech jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu na dany rok.

W zawodach mogą brać udział zawodnicy indywidualni po uprzednim zgłoszeniu swojego udziału u organizatora.

Opłatę startową zawodnik uiszcza najpóźniej w dniu zawodów przed losowaniem stanowisk.

W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna. Zawodnik zdobywa w danej turze zawodów tyle punktów ile wynosiło jego miejsce w sektorze. Jeśli zawodnik jest nieobecny w danej turze zawodów, uzyskuje ilość punktów wynikającą z ilości startujących w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.

W całym cyklu zawodów zlicza się zawodnikowi sumę uzyskanych punktów we wszystkich turach, niższy wynik decyduje o wyższej pozycji w klasyfikacji. Przy jednakowej sumie zdobytych punktów, decyduje waga łączna złowionych ryb (we wszystkich turach) a jeśli i ona jest równa to decyduje wyższe miejsce uzyskane w którejkolwiek turze zawodów.

W każdych zawodach cyklu wręczane będą: puchar za miejsca 1-3 ufundowane przez Organizatora

Za zwycięstwo w całym cyklu OLS zawodnicy otrzymują puchary (miejsca 1-3) Zwycięzcy (1-3) otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane z części startowego odłożonego w całym cyklu OLS.

Wśród zawodników którzy wystartowali we wszystkich 4 turach cyklu OLS zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez sponsorów.

Łowiska proponują organizatorzy OLS

Koszty organizacji zawodów: Koszt diet komisji sędziowskiej Puchary 3 szt. w kategorii indywidualnej Posiłek dla startujących
Organizator ma obowiązek zapewnić co najmniej 4 sędziów (1 Główny + 3 sędziów sektorowo-wagowych) Opłata startowa za zawody wynosi 40 zł / turę.

TERMINARZ OTWARTEJ LIGI SPŁAWIKOWEJ

20 Maj – Łowisko Manieczki
24 Czerwiec - Rzeka Warta – Sroczewo
08 Lipiec - Łowisko Zbęchy lub Lubiatowo
23 Wrzesień - Rzeka Warta - Sowiniec


PLAN KAŻDEJ TURY ZAWODÓW OLS

6.45-7.15 rejestracja zawodników i przyjęcie opłaty
7.15-7.30 otwarcie i losowanie stanowisk.
7.30-8.00 rozejście na stanowiska
8.00 wejście na stanowiska
9.50 nęcenie zanętą ciężką
10.00 sygnał rozpoczęcia łowienia
13.55 sygnał 5 minut do zakończenia
14.00 zakończenie łowienia
14.00-14.50 ważenie ryb
15.00-15.30 posiłek
15.30-15.45 Ogłoszenie wyników i zakończenie Zawodów.

Uczestnicy: