W3.CSS

Składki PZW na rok 2021Znaczki PZW

Zapraszamy do koła wędkarskiego WWW.LESZCZ.PL. Sprzedaż znaczków odbywa się w sklepie Leszcz przy ulicy Ślężańskiej 1 w Poznaniu. Tutaj również można zdać egzamin na kartę wędkarską.

LP Rodzaj
składki
Składka
członkowska
(zł)
Wody
nizinne
(zł)

Suma
(zł)
1 Składka normalna 100 zł 210 zł 310zł
2 Składka ulgowa 50%
-młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat;
-członkowie oznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
-mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia i stażu w PZW minimum 10 lat
-kobiety po ukończeniu 60 roku życia i stażu w PZW minimum 10 lat
50 zł 130 zł 180 zł
2 Składka ulgowa
-członkowie uczestnicy do lat 16
-członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
25 zł 30 zł 55zł
3 Wpisowe 25 zł
4 Legitymacja członkowska 5 zł
5 Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską 30 zł
Znaczki PZW