W3.CSS

Składki PZW 2024Znaczki PZW

Zapraszamy do koła wędkarskiego WWW.LESZCZ.PL.

Sprzedaż znaczków odbywa się w sklepie Leszcz przy ulicy Ślężańskiej 1 w Poznaniu.

Tutaj również można zdać egzamin na kartę wędkarską.

Możliwość płacenia kartą.

LP Rodzaj
składki
Składka
członkowska
(zł)
Wody
nizinne
(zł)
Ekwiwalent
za czyn
społeczny
(zł)

Suma
(zł)
1 Składka normalna 170 zł 390 zł 30 zł 590 zł
2 młodzież ucząca się 16-24lata 43 zł 180 zł 0 zł 253 zł
3 mężczyźni powyżej 65 roku życia z minimum 10-lenim stażem w PZW
kobiety niezależnie od stażu
170zł 280 zł 30 zł 480zł
4 Odznaczeni srebrną odznaką PZW 128 zł 250 zł 30 zł 408zł
5 Odznaczeni złotą odznaką PZW 85zł 220 zł 30 zł 335 zł
6 Odznaczeni odznaką złotą z wieńcami PZW 43zł 150 zł 30 zł 223 zł
7 Niepełnosprawni (Igrupa inwalidzka)) 85zł 0 zł 0 zł 85zł
8 Członek PZW - uczestnik do 16 roku życia 43 zł 70 zł 0 zł 113 zł
9 Wpisowe 30 zł
10 Legitymacja członkowska 10 zł
11 Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską 70 zł
Znaczki PZW