W3.CSS
WWW.LESZCZ.PL WYNIKI ZAWODÓW
2021-09-05, Czerwonak - Liga Czerwonak IV

Janicki Leszek
zwycięzca zawodów:
Janicki Leszek
waga ryb:15380g
płocie
Waga wszystkich,
złowionych ryb:
87610g
karpie
Średnia waga ryb
na jednego zawodnika:
2503g
zawody wędkarskie
Ilość uczestników
tych zawodów:
35
sortuj tabelę według:
- nazwiska - sektora - miejsca w sektorze - wagi
LP
Nazwisko
Sek.
Stan.
Waga
Pkt
1
A
1
1580g
1.0
2
A
2
1320g
2.0
3
A
9
1285g
3.0
4
A
4
1220g
4.0
5
A
5
1175g
5.0
6
A
8
1165g
6.0
7
A
3
1125g
7.0
8.5
A
6
1015g
8.5
8.5
A
7
1015g
8.5
1
B
17
2125g
1.0
2.5
B
12
1670g
2.5
2.5
B
13
1670g
2.5
4
B
18
1485g
4.0
5
B
10
1300g
5.0
6
B
16
1205g
6.0
7
B
15
1025g
7.0
8.5
B
14
0g
8.5
8.5
B
11
0g
8.5
1
C
26
4130g
1.0
2
C
25
3935g
2.0
3
C
20
3375g
3.0
4
C
27
2865g
4.0
5
C
23
2525g
5.0
6
C
22
2055g
6.0
7
C
21
1305g
7.0
8
C
24
1130g
8.0
9
C
19
0g
9.0
1
D
35
15380g
1.0
2
D
33
8685g
2.0
3
D
34
8640g
3.0
4
D
28
4015g
4.0
5
D
30
3450g
5.0
6
D
31
1635g
6.0
7
D
29
1605g
7.0
8
D
32
1500g
8.0
WWW.LESZCZ.PL WYNIKI ZAWODÓW
WYKRES WYNIKÓW WAGOWYCH
2021-09-05, Czerwonak - Liga Czerwonak
A/1
1580g (1.0)
A/2
1320g (2.0)
A/3
1125g (7.0)
A/4
1220g (4.0)
A/5
1175g (5.0)
A/6
1015g (8.5)
A/7
1015g (8.5)
A/8
1165g (6.0)
A/9
1285g (3.0)
B/10
1300g (5.0)
B/11
0g (8.5)
B/12
1670g (2.5)
B/13
1670g (2.5)
B/14
0g (8.5)
B/15
1025g (7.0)
B/16
1205g (6.0)
B/17
2125g (1.0)
B/18
1485g (4.0)
C/19
0g (9.0)
C/20
3375g (3.0)
C/21
1305g (7.0)
C/22
2055g (6.0)
C/23
2525g (5.0)
C/24
1130g (8.0)
C/25
3935g (2.0)
C/26
4130g (1.0)
C/27
2865g (4.0)
D/28
4015g (4.0)
D/29
1605g (7.0)
D/30
3450g (5.0)
D/31
1635g (6.0)
D/32
1500g (8.0)
D/33
8685g (2.0)
D/34
8640g (3.0)
D/35
15380g (1.0)
GALERIA ZDJĘĆ Z TYCH ZAWODÓW
GALERIA
×