W3.CSS
WWW.LESZCZ.PL WYNIKI ZAWODÓW
2022-05-29, Jaraczewo - Puchar Jaraczewa 2022

Maćkowiak Przemysław
zwycięzca zawodów:
Maćkowiak Przemysław
waga ryb:18200g
płocie
Waga wszystkich,
złowionych ryb:
400458g
karpie
Średnia waga ryb
na jednego zawodnika:
8343g
zawody wędkarskie
Ilość uczestników
tych zawodów:
48

Przemek Maćkowiak z najwyższym wynikiem wagowym zawodów.

sortuj tabelę według:
- nazwiska - sektora - miejsca w sektorze - wagi
LP
Nazwisko
Sek.
Stan.
Waga
Pkt
1
A1
2
13690g
1.0
2
A1
1
12780g
2.0
3
A1
5
10830g
3.0
4
A1
3
10600g
4.0
5
A1
8
10420g
5.0
6
A1
6
10080g
6.0
7
A1
7
5740g
7.0
8
A1
4
3095g
8.0
1
A2
16
10770g
1.0
2
A2
15
9050g
2.0
3
A2
13
5040g
3.0
4
A2
11
4360g
4.0
5
A2
9
4315g
5.0
6
A2
10
3755g
6.0
7
A2
14
3655g
7.0
8
A2
12
3455g
8.0
2
B1
2
9025g
2.0
2
B1
1
6210g
2.0
3
B1
3
5990g
3.0
4
B1
8
4848g
4.0
5
B1
4
3480g
5.0
6
B1
6
2665g
6.0
7
B1
5
2350g
7.0
8
B1
7
2030g
8.0
1
B2
14
16800g
1.0
2
B2
10
16200g
2.0
3
B2
15
14205g
3.0
4
B2
11
13995g
4.0
5
B2
13
13540g
5.0
6
B2
9
7930g
6.0
7
B2
12
7320g
7.0
8
B2
8
4840g
8.0
1
C1
4
18200g
1.0
2
C1
5
16910g
2.0
3
C1
3
12330g
3.0
4
C1
1
9345g
4.0
5
C1
2
8830g
5.0
6
C1
8
6905g
6.0
7
C1
6
4810g
7.0
8
C1
7
4335g
8.0
1
C2
13
13760g
1.0
2
C2
15
12520g
2.0
3
C2
14
10430g
3.0
4
C2
9
7245g
4.0
5
C2
8
6905g
5.0
6
C2
10
6890g
6.0
7
C2
12
6595g
7.0
8
C2
11
1385g
8.0
WWW.LESZCZ.PL WYNIKI ZAWODÓW
WYKRES WYNIKÓW WAGOWYCH
2022-05-29, Jaraczewo - GP Poznań
A1/1
12780g (2.0)
A1/2
13690g (1.0)
A1/3
10600g (4.0)
A1/4
3095g (8.0)
A1/5
10830g (3.0)
A1/6
10080g (6.0)
A1/7
5740g (7.0)
A1/8
10420g (5.0)
A2/9
4315g (5.0)
A2/10
3755g (6.0)
A2/11
4360g (4.0)
A2/12
3455g (8.0)
A2/13
5040g (3.0)
A2/14
3655g (7.0)
A2/15
9050g (2.0)
A2/16
10770g (1.0)
B1/1
6210g (2.0)
B1/2
9025g (2.0)
B1/3
5990g (3.0)
B1/4
3480g (5.0)
B1/5
2350g (7.0)
B1/6
2665g (6.0)
B1/7
2030g (8.0)
B1/8
4848g (4.0)
B2/8
4840g (8.0)
B2/9
7930g (6.0)
B2/10
16200g (2.0)
B2/11
13995g (4.0)
B2/12
7320g (7.0)
B2/13
13540g (5.0)
B2/14
16800g (1.0)
B2/15
14205g (3.0)
C1/1
9345g (4.0)
C1/2
8830g (5.0)
C1/3
12330g (3.0)
C1/4
18200g (1.0)
C1/5
16910g (2.0)
C1/6
4810g (7.0)
C1/7
4335g (8.0)
C1/8
6905g (6.0)
C2/8
6905g (5.0)
C2/9
7245g (4.0)
C2/10
6890g (6.0)
C2/11
1385g (8.0)
C2/12
6595g (7.0)
C2/13
13760g (1.0)
C2/14
10430g (3.0)
C2/15
12520g (2.0)
GALERIA ZDJĘĆ Z TYCH ZAWODÓW
GALERIA
×