W3.CSS
WWW.LESZCZ.PL WYNIKI ZAWODÓW
2023-07-30, Kwilen - X lecie klubu Skimmers

Jóska Dawid
zwycięzca zawodów:
Jóska Dawid
waga ryb:55710g
płocie
Waga wszystkich,
złowionych ryb:
630980g
karpie
Średnia waga ryb
na jednego zawodnika:
13717g
zawody wędkarskie
Ilość uczestników
tych zawodów:
46

Dawid Jóska - indywidualny i drużynowy zwycięzca zawodów, wraz ze swoim połowem.sortuj tabelę według:
- nazwiska - sektora - miejsca w sektorze - wagi
LP
Nazwisko
Sek.
Stan.
Waga
Pkt
1
A
12
28450g
1.0
2
A
13
24000g
2.0
3
A
14
23500g
3.0
4
A
10
23200g
4.0
5
A
1
17000g
5.0
6
A
6
16700g
6.0
7
A
8
14125g
7.0
8
A
5
12900g
8.0
9
A
7
10700g
9.0
10
A
11
10050g
10.0
11
A
9
9800g
11.0
12
A
2
9000g
12.0
13
A
15
6350g
13.0
14
A
3
4150g
14.0
15
A
4
3620g
15.0
1
B
27
24350g
1.0
2
B
20
21225g
2.0
3
B
21
14975g
3.0
4
B
29
12300g
4.0
5
B
16
9875g
5.0
6
B
22
7550g
6.0
7
B
30
6800g
7.0
8
B
26
6400g
8.0
9
B
18
6000g
9.0
10
B
28
3400g
10.0
11
B
24
3050g
11.0
12
B
17
2775g
12.0
13
B
25
2150g
13.0
14
B
19
1650g
14.0
15
B
23
850g
15.0
1
C
40
55710g
1.0
2
C
41
38195g
2.0
3
C
36
33930g
3.0
4
C
39
26150g
4.0
5
C
38
24400g
5.0
6
C
43
23900g
6.0
7
C
48
20700g
7.0
8
C
45
17380g
8.0
9
C
37
10740g
9.0
10
C
44
9720g
10.0
11
C
47
8850g
11.0
12
C
46
8220g
12.0
13
C
50
7040g
13.0
14
C
49
3890g
14.0
15
C
42
3480g
15.0
16
C
35
1780g
16.0
WWW.LESZCZ.PL WYNIKI ZAWODÓW
WYKRES WYNIKÓW WAGOWYCH
2023-07-30, Kwilen -
A/1
17000g (5.0)
A/2
9000g (12.0)
A/3
4150g (14.0)
A/4
3620g (15.0)
A/5
12900g (8.0)
A/6
16700g (6.0)
A/7
10700g (9.0)
A/8
14125g (7.0)
A/9
9800g (11.0)
A/10
23200g (4.0)
A/11
10050g (10.0)
A/12
28450g (1.0)
A/13
24000g (2.0)
A/14
23500g (3.0)
A/15
6350g (13.0)
B/16
9875g (5.0)
B/17
2775g (12.0)
B/18
6000g (9.0)
B/19
1650g (14.0)
B/20
21225g (2.0)
B/21
14975g (3.0)
B/22
7550g (6.0)
B/23
850g (15.0)
B/24
3050g (11.0)
B/25
2150g (13.0)
B/26
6400g (8.0)
B/27
24350g (1.0)
B/28
3400g (10.0)
B/29
12300g (4.0)
B/30
6800g (7.0)
C/35
1780g (16.0)
C/36
33930g (3.0)
C/37
10740g (9.0)
C/38
24400g (5.0)
C/39
26150g (4.0)
C/40
55710g (1.0)
C/41
38195g (2.0)
C/42
3480g (15.0)
C/43
23900g (6.0)
C/44
9720g (10.0)
C/45
17380g (8.0)
C/46
8220g (12.0)
C/47
8850g (11.0)
C/48
20700g (7.0)
C/49
3890g (14.0)
C/50
7040g (13.0)
GALERIA ZDJĘĆ Z TYCH ZAWODÓW